fbpx

EXCEPTIONAL
LIVING IN
THE HAGUE

B

Bijzonder verleden, veelbelovende toekomst

Het Monument Plesmanduin kent een roemruchte historie. In de jaren dertig van de vorige eeuw gaf Albert Plesman, luchtvaartpionier en eerste president-directeur van de KLM, opdracht tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor de KLM. De luchtvaartmaatschappij zou er 20 jaar blijven. In 1969 kreeg het gebouw een nieuwe bewoner: het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Monument Plesmanduin is nu klaar voor een nieuwe toekomst.

DE VISIE VAN LUCHTVAARTPIONIER PLESMAN

De KLM werd opgericht in 1919 en groeide daarna hard. De luchtvaartmaatschappij vloog naar steeds meer Europese bestemmingen. Het aantal medewerkers op kantoor nam sterk toe. De KLM was tot dan toe gevestigd in een aantal panden in de Haagse binnenstad. President-directeur Plesman kwam met een nieuw plan: hij wilde alle diensten samenbrengen in één nieuw te bouwen hoofdkantoor.

Als locatie koos hij een voormalig artillerieterrein in de duinen bij Den Haag. Een perfecte keuze. Omringd door een prachtige groene omgeving kon het grondpersoneel in alle rust aan Plesmans ambitieuze plan werken: van de KLM een nog succesvollere luchtvaartmaatschappij maken.

SCHOOLVRIEND ALS ARCHITECT

Over de architect van het nieuwe hoofdkantoor hoefde Albert Plesman niet lang na te denken. Zijn oude vriend Dirk Roosenburg was de beste kandidaat. De twee kenden elkaar van school. Roosenburg was inmiddels ontwerper/architect en had in 1919 op uitnodiging van Plesman al meegewerkt aan de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam. Ook had hij bij de oprichting het eerste logo voor de KLM ontworpen.

BOUW IN FASEN

De bouw begon in 1939. Tijdens de eerste fase werden een vleugel van vijf bouwlagen en een halfronde recreatiezaal gemaakt. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kwam de bouw stil te liggen. Vanaf 1946 werden in snel tempo 3 nieuwe vleugels gebouwd. Ruim 3 jaar later vond de officiële opening plaats van het nieuwe hoofdkantoor.

Het Monument aan de Plesmanweg heeft een rijke geschiedenis. De cultuurhistorische waarde is nog steeds zeer voelbaar. Alle reden om dit prachtige gebouw met respect te herontwikkelen.

TRANSFORMATIE & ARCHITECT

De transformatie

De transformatie van monument naar een multifunctioneel gebouw is ingrijpend. De unieke kenmerken en kwaliteiten van dit fraaie complex blijven bewaard. Tegelijk zijn allerlei aanpassingen nodig om het gebouw geschikt te maken voor woningen, commerciële ruimte, kantoor en logies.

De architect

Architect Dennis Hofman wil inspirerende gebouwen, interieurs en buitenruimten creëren die de leefomgeving verbeteren. Zijn bureau ontwerpt heldere oplossingen voor complexe binnenstedelijke opgaven. Elk ontwerp begint met een concept dat zorgvuldig en in samenhang wordt bedacht en gerealiseerd. Zo ontstaan werkelijk duurzame gebouwen: flexibel, tijdloos en aanpasbaar. De kwaliteit ervan laat zich zien in architectuur, structuur, materialisatie en detaillering.

Het monument

Een opvallend kenmerk van het Monument Plesmanduin zijn de vleugels die haaks op elkaar staan. De gevels zijn uniform met repeterende, gelijkvormige ramen. Betonnen kaders rondom iedere rij ramen doen het gebouw hoger lijken. Elke vleugel heeft een bijzondere kop. Stuk voor stuk uniek, maar ook herkenbaar. Deze structuur verbindt de drie naoorlogse vleugels onderling, maar maakt ook de overgang naar de vooroorlogse vleugel heel vanzelfsprekend.